Szkolenia dla zarządców nieruchomości

zarządzanie nieruchomościami kurs

Zarządca nieruchomości to ciekawy zawód związany z nieruchomościami. Nie ma nic wspólnego z działaniem na rynku, dlatego jest to ciekawa alternatywa dla osób, które chcą się związać z branżą, nie widzą się jednak w handlu i pracy z klientem. Czym zajmuje się zarządca nieruchomości i jakie szkolenia można odbyć, aby przygotować się do wykonywania tego zawodu?

Czym się zajmuje zarządca nieruchomości?

Zarządca to osoba wynajęta przez właściciela nieruchomości lub wspólnotę, której zadaniem jest jej pełna obsługa, w tym reprezentowanie podmiotu posiadającego nieruchomość. Obejmuje to monitorowanie i analizowanie stanu oraz czynników wpływających na eksploatację, jak też podejmowanie decyzji umożliwiających jak najbardziej efektywne i racjonalne zarządzanie nieruchomością. Celem jest utrzymanie jej w niepogorszonym stanie (co zakłada, że zarządca decyduje też o uzasadnionych inwestycjach) oraz utrzymywanie kosztów utrzymania na optymalnym poziomie, przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji zysków.

Zawód zarządcy został poddany deregulacji na przełomie lat 2013/2014, podobnie jak zawód pośrednika nieruchomości. Od tego czasu nie istnieje już państwowy system licencjonowania zarządców, co nie oznacza, że nie istnieją prawne ramy wykonywania tego zawodu. Obowiązki i prawa osoby pełniącej tę funkcje są określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zarządca prowadzi działalność na własny rachunek oraz na własne ryzyko, co w praktyce wymusza posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, dającego klientowi protekcję w razie jakichkolwiek strat i kosztów.

Jakie szkolenia odbyć, aby zostać zarządcą nieruchomości?

Mimo że od początku 2014 roku nie ma już możliwości zdobycia państwowej licencji (ponieważ zostały one zlikwidowane), środowiska zawodowe zadbały o to, aby wprowadzić własny system standaryzacji usług i certyfikacji kompetencji. Licencję można uzyskać z jednej z organizacji zrzeszających zarządców, np. z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości lub z Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Uzyskanie licencji połączone jest z dodaniem zarządcy do ogólnokrajowego spisu zarządców. Przystąpienie do egzaminu na licencję, w przypadku osób wchodzących do zawodu, wymaga ukończenia dedykowanego kursu. Obecnie kursy odbywają się zdalnie, aby umożliwić edukację w warunkach izolacji społecznej wymuszonej pandemią.

Kurs na zarządcę nieruchomości, niezależnie pod patronatem której organizacji jest stworzony i do egzaminu na którą licencję przygotowuje, zawiera przynajmniej minimum programowe wyznaczone przez organizację certyfikującą. Minimum to ustalono w taki sposób, aby przygotować uczestników kursu do świadczenia wysokiej jakości, bezpiecznych usług zarządzania nieruchomością.

Przykładowe przedmioty objęte kursem na zarządcę nieruchomości:

  • aspekty prawne najmu i zarządzenia najmem
  • zagadnienia prawne związane z nieruchomościami
  • zagadnienia prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
  • zagadnienia prawne funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych
  • techniczne utrzymanie nieruchomości
  • organizacja i zarządzanie zebraniami
  • wprowadzenie do finansów i rachunkowości
  • prawo pracy
  • etyka w zawodzie zarządcy nieruchomości.

Tagi: domy na sprzedaż Białystok , domy Bydgoszcz

Dodaj komentarz