Jak zdobyć licencję pośrednika nieruchomości

pośrednik nieruchomości

Mimo że posiadanie licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami nie jest wymagane do wykonywania tego zawodu, może pomóc w skutecznej sprzedaży. W niektórych przypadkach może nawet stać się tym czynnikiem, który zdecyduje o tym, czy klient skorzysta z naszych usług. Jak zdobyć taką licencję?

Licencja pośrednika – zmiany przepisów

Tak zwana deregulacja zawodu pośrednika nieruchomości wykonana została dwuetapowo. Najpierw, w 2013 roku zniesiono obowiązek posiadania kierunkowego wykształcenia oraz odbycia półrocznych praktyk zawodowych. W kolejnym roku (w 2014) zniesiono licencje zawodowe. Ustawodawca zmiany te uzasadniał potrzebą otwarcia grup zawodowych, co miało korzystnie wpłynąć zarówno na ceny, jak i jakość usług dostępnych na rynku.

Mimo zmiany przepisów, uzyskanie licencji nadal jest możliwe i może mieć sens, ponieważ zwiększa zawodową wiarygodność. Po tym, gdy rząd dokonał deregulacji zawodu pośrednika, środowiska zawodowe wzięły sprawy we własne ręce i aby móc utrzymać jakość usług, wdrożyły system certyfikacji i udzielania licencji.

Gdzie zdobyć licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami?

Po tym, gdy dokonano deregulacji zawodu pośrednika, uzyskanie licencji stało się dobrowolne. Licencje są wydawane przez Polską Federację Rynku Nieruchomości oraz przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i mają na celu regulację rynku nieruchomości wobec zniesienia państwowej certyfikacji. Jak deklaruje PFRN: “Licencjonowanie PFRN ma na celu regulacje rynku nieruchomości oraz zapewnienie klientom rzetelnej informacji o świadczących usługi pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami”.

Uzyskanie Licencji Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości upoważnia do posługiwania się tytułem Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami PFRN. W drugiej z wymienionych organizacji uzyskuje się licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami F PPRN. W obydwu przypadkach federacje dokonują wpisu licencjonowanego profesjonalisty do ogólnokrajowego, dostępnego dla klientów rejestru.

Jak zdobyć licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami?

W przypadku licencji PFRN najłatwiej mają osoby, które do końca 2013 roku uzyskały państwową licencję – jest ona honorowana i może zostać automatycznie zamieniona na nowy typ certyfikacji. Taki tryb obowiązuje również w F PPRN, jednak tylko do końca 2020 roku. Później, zgodnie z uchwałą Uchwałą Rady Naczelnej FPPRN, licencja będzie udzielana tylko w trybie egzaminacyjnym.

Kolejny tryb dotyczy osób, które mogą pochwalić się ukończonymi studiami lub szkołą podyplomową w zakresie pośrednictwa nieruchomościami – muszą one jedynie złożyć dodatkowy egzamin, po uprzednim dostarczeniu dokumentów potwierdzających deklarowane wykształcenie.

Osoby wchodzące dopiero do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami muszą odbyć kurs oraz/lub studia wyższe albo podyplowoe akredytowane przez którąś z organizacji. Uzyskanie w ten sposób niezbędnych kompetencji jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zarówno kursy, jak i egaminy są płatne. Płatne jest również odnawianie licencji.

Dodaj komentarz