Szkolenia dla pośredników nieruchomości

szkolenia dla agentów

Zazwyczaj jest jeden z dwóch powodów wzięcia udziału w szkoleniu dla pośredników w obrocie nieruchomościami – albo chęć zdobycia dodatkowych kompetencji, albo uzyskanie certyfikatu lub licencji, podnoszącego wiarygodność w oczach klienta. Często motywacje te występują łącznie. W praktyce kurs to bardzo dobry sposób na rozwinięcie swojej kariery. W tym artykule dowiesz się, jakie są ciekawe i warte ukończenia kursy dla pośredników nieruchomości.

Kurs na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Podstawa to kursy przygotowujące do egzaminu na licencję pośrednika. W 2014 nastąpiła całkowita deregulacja zawodu, tj. zlikwidowano państwowe licencje. Zniknął więc instrument monitorowania i utrzymywania jakości usług świadczonych przez pośredników. Z tego względu środowiska związane z tym zawodem zdecydowały się na samodzielną kontynuację tradycji licencjonowania pośredników. Obecnie w Polsce można uzyskać taką licencję w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz w Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Obydwie organizacje działają niezależnie, udzielają swoich, odrębnych licencji. Prowadzą też kursy przygotowujące do egzaminu, obejmujące program zgodny z wyznaczonym przez federacje zakresem programowym.

Wymienione powyżej kursy, chociaż mogą być niezwykle istotne w kształtowaniu kariery zawodowej pośrednika, nie są jedynymi, mogącymi ułatwić i usprawnić wykonywanie tej pracy. PFRN oferuje również kursy specjalistyczne, pozwalające pośrednikom zwiększyć swoje kompetencje, a klientom dające większą pewność uzyskania usług na najwyższym poziomie. Tego typu kursy oferowane są również przez FPPRN – ich ofertę znajdziesz na stronach www tychże organizacji.

Certified Commercial Investment Member

Jest to międzynarodowy system certyfikacji obecny w 26 krajach. Tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji można uzyskać po odbyciu odpowiedniego kursu. Społeczność osób z tym certyfikatem teoretycznie tworzy swego rodzaju globalną sieć handlową. CCIM nie jest kursem wąsko profilowanym na pośrednictwo, ale raczej dostarcza szerokiej wiedzy z zakresu analizy inwestycji, rynku, decyzji klientów i finansowej, w obrębie segmentu nieruchomości.

W zamyśle twórców CCIM ma pełnić rolę uniwersalnej podstawy edukacyjnej dla osób pracujących w branży nieruchomości. W Polsce kursy CCIM prowadzi PFRN.

Inne kursy dla pośredników nieruchomości

Oprócz wymienionych powyżej szkoleń, na rynku dostępne są także inne. Część z nich to kursy oferowane przez partnerów PFRN i FPPRN (w tym są to kursy przygotowujące do egzaminu na licencję). Inne to kursy nieautoryzowane przez te organizacje, jednak również mogące w istotny sposób zwiększyć kompetencje pośrednika. Oferowane są przez różne podmioty – stowarzyszenia branżowe, jak i szkoły podyplomowe oraz wyższe. Mogą się one skupiać na różnych, wybranych aspektach rynku lub pracy pośrednika, np. istnieją kursy o profilu stricte handlowym, dające wiedzę o technikach negocjacji czy telemarketingu, ale też są kursy czysto wiedzowe, pozwalające chociażby zorientować się w prawie własności, co oczywiście jest przydatne w codziennej pracy agenta nieruchomości.

, domy na sprzedaż Bydgoszcz

Dodaj komentarz