Co obejmuje kurs na pośrednika nieruchomości

kurs na pośrednika nieruchomości

Mimo dokonanej w 2014 roku deregulacji zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, nadal funkcjonuje system licencjonowania. Z tym że obecnie nie jest on już państwowy. Swoich licencji udzielają, niezależnie, dwie organizacje: Polska Federacja Rynku Nieruchomości oraz Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Osoby wchodzące do zawodu, tj. nie posiadające ani kierunkowego wykształcenia, ani licencji wystawionej przed deregulacją, mogą przystąpić do egzaminu dopiero po ukończeniu dedykowanego kursu. Co taki kurs obejmuje?

Ze względu na dwa istniejące obok siebie, niezależne systemy certyfikacji, również kursy przygotowywane są wg różnych kryteriów. Organizowane są albo przez same federacje, albo przez podmioty z nimi współpracujące. W opisie kursu zawsze jest informacja, iż jest on objęty patronatem PFRN/FPPRN oraz szkolenie stworzono z uwzględnieniem zalecanego przez federacje minimum programowego.

W programie takiego kursu znajdziemy przedmioty związane z różnymi aspektami pracy pośrednika. Część z nich dotyczy prawa, część pozyskiwania klienta, sprzedaży, negocacji, badania rynku, aspektów finansowych, ale też etyki zawodowej.

Przykładowo w grafiku zajęć mogą znaleźć się następujące przedmioty:

 • Formy własności nieruchomości oraz sposoby ich ustalania
 • Korzystanie z ewidencji gruntów i budynków
 • Ustalanie stanu prawnego nieruchomości na podstawie księgi wieczystej
 • Sprawdzanie stanu technicznego nieruchomości
 • Sprawdzanie stanu formalnego nieruchomości, w tym obciążeń finansowych
 • Opomiarowanie nieruchomości
 • Sporządzanie prawidłowego, technicznego opisu nieruchomości na podstawie dokonanych pomiarów
 • Prawidłowe sporządzanie umowy najmu oraz sprzedaży
 • Tworzenie planu marketingowego
 • Techniki negocjacyjne i sprzedażowe stosowane w telemarketingu nieruchomości
 • Podstawy psychologii w budowaniu relacji z klientem
 • Techniki badania rynku
 • Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych o rynku nieruchomości
 • Prawne aspekty wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami
 • Etyka w zawodzie pośrednika nieruchomości
 • Podstawy marketingu dla pośredników nieruchomości
 • Sposoby finansowania zakupu nieruchomości
 • Prawidłowe finalizowanie transakcji wynajmu nieruchomości
 • Prawidłowe finansowanie transakcji sprzedaży nieruchomości
 • Zarządzanie firmą (biurem nieruchomości)
 • Rozwój firmy (biura nieruchomości)

Powyższa lista przedmiotów jest przykładowa, jednak dobrze odzwierciedla główną część programową kursu na pośrednika nieruchomości. Na poszczególnych kursach przedmioty te mogą być nieco zmodyfikowane, różnić się nazwami i mieć trochę zmodyfikowany zakres.

Jak widać taki typowy program kursu dla pośredników nieruchomości ma na celu dostarczenie szerokich kompetencji niezbędnych w codziennej pracy. Częściowo są to umiejętności oraz wiedza bezpośrednio wykorzystywane w zawodzie, częściowo zaś – pośrednio, tak jak chociażby rozeznanie w finansowaniu zakupu. Agent nie zajmuje się tym aspektem, jednak wiedza o nim pozwoli mu odpowiednio doradzić klientowi, a przez to często może okazać się kluczowa dla utrzymania klienta oraz doprowadzenia negocjacji do korzystnego finału.

Dodaj komentarz